Terms and Conditions


All invoices are payable on the due date.
Late payment will automatically lead to an increase of the invoices by the conventional rate of 12%, a fixed compensation clause of 10%, with a minus of 75€ and 15€ file costs per sent reminder.
The client only becomes the owner of goods after the amounts due have been paid in full.
Any dispute shall be settled by the Arbitral Court designated by the Institute of Arbitration (www.euro-arbitration.org), in accordance with the Standard Dispute Rules rules of arbitration (SDR).

This clause replaces all authority clauses contrary to it.

Algemene Voorwaarden


Alle facturen zijn op vervaldatum betaalbaar.
Laattijdige betaling zal van gerechtswege aanleiding geven tot een verhoging van de facturen met de conventionele interesten à rato van 12%, een forfaitair schadebeding van 10% met een min van 75€ en 15€ dossierkosten per verstuurde aanmaning.
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.
De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules.

Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren