IT-, CRM-, Marketing-, Social Media projects


We design your website according to your objective, sector and business and can also assist you with the marketing strategy.
We build these websites on the WordPress platform, so that the website is really "yours" and you can of course access your own website afterwards.


Given that a good marketing policy is one of the most important parts of the company, we can support you in using your website and social media pages as an ideal medium for advertising, in which social media can also be used effectively, but also for generating leads through an optimal search position on Google, for which we carry out monthly follow-up and adjustment through SEO optimisation.


CRM (Customer Relationship Management) focuses on strengthening the relationship with your customers. It is crucial to get to know your customers as well as possible and then to know how to bind them to your company by offering them the best possible service via your marketing strategy. The success of a CRM implementation is significantly greater when we realise that the system is merely a tool for supporting CRM strategies and much more than simply installing the software.

Projectos de Informática, CRM, Marketing, Redes Sociais


Concebemos o seu website de acordo com o seu objectivo, sector e negócio e podemos também ajudá-lo com a estratégia de marketing.
Construímos estes websites na plataforma WordPress, para que o website seja realmente "seu" e possa, naturalmente, aceder posteriormente ao seu próprio website.


Dado que uma boa política de marketing é uma das partes mais importantes da empresa, podemos apoiá-lo na utilização do seu website e das páginas de redes sociais como um meio ideal para publicidade, em que as redes sociais também podem ser utilizadas eficazmente, mas também para gerar leads através de uma posição de pesquisa óptima no Google, para a qual realizamos um acompanhamento e ajuste mensal através da optimização de SEO.


CRM (Customer Relationship Management) centra-se no reforço da relação com os seus clientes. É crucial conhecer os seus clientes o melhor possível e depois saber como ligá-los à sua empresa, oferecendo-lhes o melhor serviço possível através da sua estratégia de marketing. O sucesso de uma implementação de CRM é significativamente maior quando percebemos que o sistema é apenas uma ferramenta de apoio a estratégias de CRM e muito mais do que a simples instalação do software.

IT-, CRM-, Marketing-, Social Media projecten


Wij ontwerpen uw website op basis van uw doelstelling, sector en het bedrijfsleven en kunnen u ook bijstaan bij de marketingstrategie.
Deze website's bouwen we op het WordPress platform, zodat de website echt van “U” is en uzelf nadien vanzelfsprekend ook toegang hebt tot uw eigen website.


Gezien een goed marketingbeleid, één van de belangrijkste onderdelen is van het bedrijf, kunnen we u ondersteunen om uw website- en sociale media pagina's in te zetten als een ideaal medium om reclame te maken, waarbij ook sociale media effectief kan worden ingezet maar ook om leads te genereren door een optimale zoek positie op Google, waarvoor we maandelijks opvolging en bijsturing uitvoeren via SEO optimalisering.


CRM (Customer Relationship Management) richt zich op het versterken van de relatie met uw klanten. Het is cruciaal uw klanten zo goed mogelijk te leren kennen en belangrijk hen daarna weten te binden aan uw bedrijf, door hen een optimale service aan te bieden via uw marketingstrategie. Het succes van een CRM-implementatie is aanzienlijk groter wanneer we ons realiseren dat het systeem slechts een hulpmiddel is voor de ondersteuning van de CRM-strategieën en veel meer dan het installeren van de software alleen.

The legal relationship between Walter Gerard R Joos, registered in Sesimbra.

2970-204 Lagoa de Albufeira - Rua das Mimosas 1 under NIF - IVA - PT 293059268 hereinafter also known as Casa do Sol Rei - WJ Consult

A relação jurídica entre Walter Gerard R Joos, registada em Sesimbra.

2970-204 Lagoa de Albufeira - Rua das Mimosas 1 sob NIF - IVA - PT 293059268 doravante também conhecida como Casa do Sol Rei - WJ Consult

De rechtsverhouding tussen Walter Gerard R Joos, ingeschreven in Sesimbra.

2970-204 Lagoa de Albufeira - Rua das Mimosas 1 onder NIF - IVA - PT 293059268 hierna ook gekend als Casa do Sol Rei - WJ Consult