Mail Disclaimer


All e-mail messages (including attachments) are composed with great care. For possible inaccuracies and / or incompleteness of the information provided, we can not accept any liability, nor can any rights be derived from the content of this message (including attachments). The content of this message (including attachments) may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee of the message. If you are not the intended recipient of this message, please remove this message, do not open any attachments and point out the unlawfulness of using, copying or distributing the contents of this message (including attachments).

Mail Disclaimer


Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijzen wij u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren